Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Polityka prywatności

(dalej zwana „Polityka”)

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Spółka Petra Toth, s.r.o., REGON: 50 587 595, Muškátova 2, 900 21 Svätý Jur, Republika Słowacka jest administratorem wszystkich danych osobowych, które będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami Republiki Słowackiej i Unii Europejskiej, dokładając wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, których dane dotyczą oraz danych osobowych, które zostały mu powierzone i są przetwarzane.

2. WSTĘP

Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Polityka wyjaśnia, kiedy i dlaczego zbierane są dane, w jaki sposób są wykorzystywane oraz warunki, na jakich mogą zostać ujawnione.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które zbieramy na podstawie udzielonej zgody służą w szczególności do prawidłowego przetwarzania i dostarczenia zamówień i będą używane do przesyłania newslettera – informacji z ofertami od www.petratoth.sk.

4. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Petra Toth, s.r.o. przetwarza dane przekazane przez klientów, mianowicie dane osobowe dotyczące użytkowników i klientów. Przetwarzane są w szczególności dane osobowe, które zostały przekazane podczas rejestracji lub przy składaniu zamówienia. Zbierane dane osobowe obejmują: imię/nazwę, powiat lub kraj, adres poczty elektronicznej lub inna przekazana dana kontaktowa. Z serwisu www.petratoth.sk mogą być zbierane adresy IP i informacje o aktywnościach podejmowanych w serwisie.

Nie zbieramy ani nie przetwarzamy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych, takich jak unikalne identyfikatory lub dane wrażliwe.

5. PLIKI COOKIE

Petratoth.sk wykorzystuje w swoim serwisie następujące rodzaje plików cookie - pliki cookie to krótkie pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje w komputerze lub urządzeniu:

- Tymczasowe pliki cookie służą m. in. do identyfikacji użytkownika po zalogowaniu się w serwisie, na czas logowania. Bez nich niektóre z naszych usług mogą w ogóle nie działać lub ich funkcjonalność może być ograniczona. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po wyłączeniu przeglądarki.

- Trwałe pliki cookie są przechowywane w przeglądarce nawet po wyłączeniu komputera. Pliki te zawierają zwykle ustawienia użytkownika i służą do poprawy komfortu korzystania z naszych usług, ewentualnie do celów statystycznych lub reklamowych.

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie zaznaczając odpowiednie pole w dolnym pasku, który wyświetla się na naszej stronie. Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, użytkownik może w dowolnym momencie zablokować pliki cookie (w tym pliki cookie stron trzecich), nawet jeśli wcześniej je zaakceptował. Po zablokowaniu plików cookie w przeglądarce niektóre części serwisu mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie pozwalają nam dostosowywać treści do użytkowników. Służą one również do analizy i oceny statystycznej korzystania z usług i treści.

6. ZGODA

Akceptacja niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczna z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do wyżej wymienionych celów.

Zgodę można odwołać w dowolnym momencie, klikając w link zamieszczony na końcu newslettera lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznejinfo@petratoth.sk, ewentualnie przez zmianę ustawień swojego profilu. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej odwołaniem.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Nie rozpowszechniamy, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych żadnym osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem:

Współpracujących usługodawców, z którymi mamy zawarte umowy lub osób pozostających w stosunku pracy lub innym podobnym stosunku.

Gdy wymagają tego przepisy prawa – dane osobowe zostaną udostępnione, jeśli wymagają tego przepisy lub jeśli istnieje uzasadnione domniemanie, że ujawnienie jest niezbędne dla ochrony naszych praw i/lub przestrzegania procedur procesowych, nakazu sądowego lub innych procedur prawnych. Zrobimy jednak wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że prawo do ochrony prywatności będzie nadal chronione.

8. KORZYSTANIE Z POŚREDNIKÓW

Zobowiązujemy się do zapewnienia, aby każdy pośrednik był obowiązany do przestrzegania zasad określonych w niniejszej Polityce i właściwych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli pośrednik przetwarza dane osobowe poza terytorium UE/EOG, takie przetwarzanie będzie zgodne z niniejszą Polityką, standardami UE i innymi procedurami w zakresie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

W wypadku zmiany pośrednika, stosowna informacja zostanie podana do wiadomości w serwisie www.petratoth.sk.

9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to w naszym przekonaniu konieczne do realizacji celu, w którym zostały zebrane, biorąc pod uwagę potrzebę odpowiadania na uwagi klientów i rozpatrywanie ewentualnych skarg. Oznacza to, że możemy przechowywać dane osobowe przez określony czas od ostatniej interakcji z osobą, której dane dotyczą. Przetwarzane dane osobowe, które przestaną być potrzebne, zostaną usunięte w bezpieczny sposób. Dane mogą być przetwarzane w celach statystycznych i w takim wypadku zostaną zanonimizowane.

10. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11. ZMIANA POLITYKI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym momencie. Aktualna wersja będzie zawsze dostępna na www.petratoth.sk. Zalecamy śledzenie naszej Polityki na bieżąco, aby się upewnić, czy jest się zadowolonym z wprowadzanych zmian. Jeśli wprowadzane zmiany istotnie ingerują w Politykę, informujemy o tym przed ich wejściem w życie drogą elektroniczną lub przez publikację komunikatu w serwisie www.petratoth.sk.

12. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

W razie niezadowolenia z przetwarzania danych osobowych, w pierwszej kolejności można kierować skargi na adres poczty elektronicznej info@petratoth.sk.

W razie nieskuteczności można zwrócić się bezpośrednio do krajowego organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (Úrad na ochranu osobných údajov).